Christiane Boschanski Medizinische Fachangestellte

Birgit Fiegenbaum Medizinische Fachangestellte

Anke Fleischer Medizinische Fachangestellte

Sanja Kantar-Stojkovic Medizinische Fachangestellte

Silvia Thyssen Medizinische Fachangestellte

Karolina Treml Medizinische Fachangestellte

Beate Naczyk Podologin

Katharina Doering Auszubildende